Uddannelseslæger

Klinikken deltager i videreuddannelse af læger.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, og de har som minimum haft 6 måneder på et hospital inden de kommer ud i en klinik.

Fra d 1/8-18 til d. 1/1-19 er læge Lisa Maria Bæk Sørensen ansat som del af  sin kliniske basisuddannelse(turnus). Vi håber I vil tage rigtigt godt imod hende.