Læger

Læge Anette Stockwell, speciallæge i Almen Medicin

Læge Line Skipper, speciallæge i Almen Medicin

Læge Jacob Gravningsbråten, speciallæge i Almen Medicin

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk selskab for Almen Medicin